Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej

Autorzy fragmentu:

CZĘŚĆIV
ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO I PRAWA HANDLOWEGO

SYTUACJA PRAWNA DZIAŁKOWCA W RAMACH ROD. CZY WARTO BYĆ DZIAŁKOWCEM?

WSTĘP

Rodzinne ogródki działkowe (ROD) są popularną formą spędzania wolnego czasu. W 2008 r. liczba działek w Polsce wynosiła prawie 965 000, które zajmowały powierzchnię 33 576,96 ha (powierzchnia całych ROD wynosiła 43 517,86 ha). Szacowano, że korzystało z nich około 4 000 000 osób . Obecnie stopniowo zmniejsza się powierzchnia i liczba działek, likwidowane są też stowarzyszenia ogrodowe . Nie oznacza to jednak, że maleje zainteresowanie działkami w ROD. Z informacji prasowych wynika, że cieszą się one dużą popularnością, a ich ceny rosną . W związku z rosnącym zainteresowaniem ROD Polski Związek Działkowców (PZD) podjął działania mające na celu dalszy rozwój ROD w Polsce i w 2018 r. przyjął „Otwarty Program Rozwoju ROD” . Celem tego programu jest zaspokojenie zapotrzebowania rodzin na działki w ROD przez tworzenie nowych, jak i powiększanie i modernizację obecnie istniejących ROD, poprawa stanu zagospodarowania istniejących ROD oraz zachowanie obecnego potencjału rodzinnych ogrodów działkowych.

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. PRAWO MEDIÓW

KONCEPCJA ZATWIERDZANIA TABEL WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

Uchwalona 15 czerwca 2018 r. ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi wprowadziła nową koncepcję zatwierdzania tabel wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów na poszczególnych polach eksploatacji . Zmiany wprowadzone przez powyższą ustawę w stosunku do stanu dotychczasowego idą bardzo daleko, jednak tylko w nieznacznym stopniu uwzględniają krytykę dotychczasowych rozwiązań w zakresie zatwierdzania tabel. Niniejszy tekst ma na celu wyłącznie zasygnalizowanie najistotniejszych w mojej ocenie problemów rysujących się na tle problematyki związanej z zatwierdzaniem tabel wynagrodzeń autorskich.

W największym skrócie należy przypomnieć, że wątpliwości wzbudzała już sama zasadność wprowadzenia do prawa autorskiego zatwierdzania tabel wynagrodzeń. Historia samych tabel wynagrodzeń ma korzenie w poprzednim systemie ekonomiczno-politycznym.

W systemie przed 1989 r. tabele wynagrodzeń były w pierwszej kolejności przejawem etatystycznych tendencji do uregulowania w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację