Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych - OpenLEX

Widła Bohdan, Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Autor fragmentu:

Wstęp

I care less than you will believe about its success, but I can’t survive a single misprint: it chokes me to see words misused by the printers .

George Byron w liście do wydawcy Johna Murraya

Autor fragmentu:

Rozdział1
Zagadnienia terminologiczne

1.1Tekst

1.1.1Zarysowanie problemu

Pojęcie tekstu należy do języka prawnego. Jednak jedynym odwołującym się do tego terminu przepisem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest art. 993 pr. aut., według którego przepisy dotyczące prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych „stosuje się odpowiednio do utworów i tekstów, które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną prawa autorskiego”. W konsekwencji ustalenie znaczenia tego pojęcia jest sprawą kluczową dla rozważań dotyczących ochrony edycji naukowych i krytycznych. Interpretator nie dysponuje jednak nawet niedoskonałą definicją ustawową.

J. Barta i R. Markiewicz uznają, że pojęcie tekstu użyte w art. 993 pr. aut. nie obejmuje urzędowych znaków czy symboli, nietwórczych fotografii, nagrań, komunikatów czy transmisji radiowych, jednak nie formułują pozytywnej definicji . Czyni to natomiast S. Stanisławska-Kloc, zdaniem której przez tekst należy rozumieć

ciąg słów zapisanych jakąkolwiek techniką, przy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX