Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Autor fragmentu:

RozdziałI
STATUS SĘDZIEGO SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO

Janusz Borkowski

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access