Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Autor fragmentu:

RozdziałI
STATUS SĘDZIEGO SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO

Janusz Borkowski

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX