Kosikowski Cezary, Koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2002
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁ1
Działalność gospodarcza i jej reglamentacja w prawie polskim

1.1.Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

1.1.1.Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej występuje w znaczeniu ekonomicznym i prawnym. Nie są to znaczenia tożsame, ponieważ służą różnym celom. Z ekonomicznego punktu widzenia działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu produktów oraz świadczeniu usług materialnych na użytek własny oraz dla zaspokojenia potrzeb cudzych (indywidualnych, grupowych), zwłaszcza potrzeb społecznych (publicznych). Ekonomiczna istota działalności gospodarczej opiera się zatem na wskazaniu rodzaju aktywności i jego celu. Natomiast prawodawca może, lecz nie musi, podzielać ten punkt widzenia na potrzeby prawa. Dlatego też najczęściej działalność gospodarczą w znaczeniu prawnym pojmuje się inaczej. Tak wynika to z definicji działalności gospodarczej podawanych w nauce prawa, w prawie oraz w orzecznictwie sądowym.

Normatywne oznaczenie działalności gospodarczej może być dokonywane w różny sposób. Po pierwsze, występuje jako ustawowe oznaczenie cech działalności gospodarczej. Z takim ujęciem mieliśmy do czynienia w us...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX