Gudowski Jacek, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I. Część ogólna

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I. Część ogólna

Autor fragmentu:

KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA

TYTUŁI
PRZEPISY WSTĘPNE

Art. 1. [Zakres regulacji]

Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

  

ORZECZNICTWO

[wykaz skrótów]

Pojęcie kary w materii stosunków cywilnych jest w ogóle obce duchowi prawa prywatnego; zasada, że nie ma kary bez ustawy, musi mieć zastosowanie nie tylko w dziedzinie prawa karnego, lecz tym bardziej w sferze prawa cywilnego.

orzeczenie kompletu całej Izby SN z 10 listopada 1924 r., I C 1116/23, Zb.Urz. 1924, poz. 162; OSP 1925, poz. 493

  

Sporami cywilnymi są spory w przedmiocie skutków prawnych prawa cywilnego, w przeciwieństwie do takich skutków prawa publicznego. Miarodajny jest stosunek prawny, z którego wypływa roszczenie albo inny skutek prawny, a nie tzw. tytuł prawny lub prawno-majątkowa właściwość roszczenia.

orzeczenie SN z 16 grudnia 1927 r., C 249/27, OSP 1928, poz. 130; PS 1928, poz. 485

  

Spór o ustalenie odpowiedzialności zarządcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe tej spółki jest sporem o prawo cywilne i jako taki należy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX