Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej - OpenLEX

Jeżyńska Beata, Król Monika A., Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Monografie
Opublikowano: Wyd.UŁ 2021
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
Założenia analityczne

Samorząd jako forma decentralizacji administracji publicznej wykonywany jest samodzielnie przez związki publicznoprawne utworzone na mocy ustaw szczególnych. W tej formie obywatele sprawują administrację i mają możliwość rzeczywistego wpływania na bieg spraw publicznych. Obecność podmiotów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych jest cechą współczesnych ustrojów społeczno-gospodarczych opartych na zasadzie pomocniczości, przedsiębiorczości, decentralizacji i partycypacji obywatelskiej. Reaktywowane w Polsce po 1989 r. samorządy: terytorialny, gospodarczy i zawodowy stały się zasadniczymi filarami demokratycznego państwa prawa. Zmieniły istniejące realia, ukształtowały nowe zasady planowania, wdrażania i odpowiedzialności za wspólne cele . Uczestnictwo przedsiębiorców w organizacjach samorządu zawodowego uznane zostało za źródło wiedzy o mechanizmach i stanie gospodarki oraz podstawę kształtowania rozwiązań normatywnych. Doceniono połączenie dwóch odrębnych celów, w których organy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX