Barnik Paweł, Gierszewska Karolina, Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Faktura stanowi dokument na gruncie prawa cywilnego, handlowego oraz podatkowego. Potwierdza realizację czynności opodatkowanej VAT (w uproszczeniu transakcję sprzedaży). Pełni także istotną funkcję w zakresie jego rozliczania. Zdarza się, że wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego. Ma także istotne znaczenie w zakresie prawa oraz momentu odliczenia podatku w niej wykazanego (tzw. podatku naliczonego). Niewątpliwie zatem jej ranga w kontekście rozliczania VAT (jako podatku o charakterze deklaratoryjnym) jest niezwykle duża. Dlatego zarówno sami podatnicy (przedsiębiorcy), jak i osoby na co dzień zajmujące się wystawianiem faktur muszą zmierzyć się z przepisami regulującymi zasady ich sporządzania oraz wprowadzania do obrotu gospodarczego. Powinny znać także zasady rozliczania zdarzeń, które generują konieczność wystawienia faktury. Przepisami podatkowymi, które nie tylko są trudne w zrozumieniu i odbiorze, ale także bardzo często nowelizowanymi.

Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy o zasadach wystawiania faktur i dokumentowania nimi sprzedaży. Autorzy omówili w szczegółowy i wyczerpujący sposób te zasady, wielokrotnie obrazując je przykładami. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z problematyką wystawiania faktur ujętą w formie krótkich pytań i odpowiedzi potwierdzonych każdorazowo podstawą prawną. Autorzy wszystkie zaprezentowane w niniejszym poradniku kazusy opracowali w odniesieniu do najczęstszych wątpliwości podatników, uczestników szkoleń czy własnych problemów podatkowych. Najbardziej nurtujące problemy dotyczące fakturowania zostały poparte wnikliwą analizą prawną i przywołaniem obowiązującego stanowiska organów podatkowych czy judykatury. Dodatkowym atutem publikacji jest przedstawienie wybranych wzorów graficznych faktur, które odpowiadają wymogom obowiązujących przepisów.

Publikacja jest przeznaczona głównie dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych oraz wszystkich osób, które na co dzień zajmują się wystawianiem faktur.

W Państwa ręce oddajemy wydanie drugie poszerzone (zaktualizowane oraz rozszerzone o zagadnienia, jakie pojawiły się w toku pracy zawodowej autorów przez kolejne 4 lata).

Autor fragmentu:

Rozdział1
CO TO JEST FAKTURA?

Internetowa wersja Słownika języka polskiego PWN podaje, że faktura to „pisemny dowód transakcji kupna i sprzedaży lub wykonania jakiejś usługi, będący podstawą rozliczenia” . Jest to szczególny dokument mający znaczenie nie tylko gospodarcze, lecz także księgowe i podatkowe. W znaczeniu gospodarczym służy do potwierdzania realizacji transakcji gospodarczych oraz wskazuje należną kwotę do zapłaty (ma głównie cel dowodowy i informacyjny). W znaczeniu księgowym oraz podatkowym jej celem jest prawidłowe określenie podatku, jaki z tytułu dokonanej czynności sprzedawca powinien rozliczyć z budżetem państwa.

Faktura to dokument sprzedaży zawierający szczegółowe dane o transakcji, m.in. dane identyfikujące sam dokument (numer, data wystawienia), wskazujący strony czynności kupna-sprzedaży (sprzedawcę, nabywcę), specyfikację przedmiotu transakcji (nazwę towaru lub usługi, cenę, ilość, wartość itp.) oraz dane niezbędne do rozliczenia podatku. Wiele faktur zawiera również informacje dodatkowe,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX