Bartosiewicz Adam, Smaga Monika, E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.Zagadnienia wstępne

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione regulacje prawne dotyczące jednolitych plików kontrolnych. Przepisy, które zostały poniżej omówione, wykreowały obowiązek raportowy dla podatników związany z udostępnianiem organom podatkowym informacji zawartych w księgach w sposób ujednolicony dla wszystkich podmiotów objętych poniższymi regulacjami. W związku z faktem, że począwszy od 1.10.2020 r. podatnicy są zobligowani do równoległego stosowania dwóch struktur dotyczących ewidencji VAT:

JPK_VAT (korekty rozliczeń VAT za okresy do 30.09.2020 r.) oraz

JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczenia VAT i ich korekty za okresy od 1.10.2020 r.),

poniżej zostaną wskazane zarówno regulacje prawne dotyczące JPK_VAT, jak i JPK_V7M oraz JPK_V7K. Te dotyczące JPK_VAT – mimo że już nie obowiązują – nadal będą stosowane przez podatników przy korektach rozliczeń za okresy sprzed 1.10.2020 r.

Dodatkowo, przy okazji wprowadzania okresów przejściowych dla poszczególnych plików JPK, ustawodawca podzielił podatników...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX