Janczukowicz Krzysztof, Zwolnienie z VAT usług kulturalnych świadczonych przez podmioty uznane za instytucje o charakterze kulturalnym na podstawie odrębnych przepisów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zwolnienie z VAT usług kulturalnych świadczonych przez podmioty uznane za instytucje o charakterze kulturalnym na podstawie odrębnych przepisów

Ze zwolnienia z VAT usług kulturalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a u.p.t.u. mogą korzystać trzy rodzaje jednostek organizacyjnych:

- podmioty prawa publicznego,

- podmioty wpisane do rejestru instytucji kultury,

- podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym.

Niniejsze opracowanie dotyczy ostatniej grupy. Jaki krąg podmiotów mieści się w tej kategorii?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX