Zwolnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z obowiązku przekazania akcji na rzecz Skarbu Państwa na podstawie... - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Zwolnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z obowiązku przekazania akcji na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 40 ustawy z 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zwolnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z obowiązku przekazania akcji na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 40 ustawy z 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W orzecznictwie można odnotować spór co do oceny, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest obowiązana przekazać posiadane akcje na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz jej przepisów wprowadzających. Jednym z aspektów tego sporu jest rozbieżność w wykładni art. 40 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o wyjaśnienie, czy przepis ten może stanowić podstawę prawną dla zwolnienia Agencji z obowiązku przekazania akcji na rzecz Skarbu Państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX