Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Związanie sądu wskazanym przez kościelną osobę prawną sposobem przywrócenia jej upaństwowionych nieruchomości

W orzecznictwie zauważyć można dwa poglądy odnoszące się do związania sądu żądaniami zgłoszonymi przez kościelną osobę prawną w postępowaniu regulacyjnym w przedmiocie przywrócenia jej upaństwowionych nieruchomości. Pierwszy pogląd przyjmuje, że sąd nie jest związany wskazanym żądaniem i może – stosownie do okoliczności – orzec inny sposób przywrócenia, niż żądany w pozwie. Stosowanie art. 321 § 1 k.p.c. byłoby bowiem w tym przypadku zaprzeczeniem celu, jakiem ma służyć postępowanie regulacyjne. Według poglądu przeciwnego, w tego rodzaju postępowaniu art. 321 § 1 k.p.c. znajduje zastosowanie, a zatem sąd nie może orzec o innym roszczeniu, niż zgłoszone przez stronę powodową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację