Partyk Aleksandra, Zniesienie wspólności majątkowej małżonków z datą wsteczną a postępowanie rozwodowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zniesienie wspólności majątkowej małżonków z datą wsteczną a postępowanie rozwodowe

W orzecznictwie dostrzec można dwa sprzeczne poglądy co do dopuszczalności zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej po dacie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Łączą się one ściśle z problematyką dopuszczalności kumulacji procesowej sprawy o rozwód i o zniesienie wspólności majątkowej. Według pierwszego stanowiska orzeczniczego dokonanie zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej po jej ustaniu na skutek orzeczenia rozwodu jest możliwe, jeżeli powództwo o jej zniesienie zostało wytoczone przed rozwodem, natomiast łączne rozpoznawanie spraw o rozwód i o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną w jednym postępowaniu jest niedopuszczalne. Drugie z zapatrywań opiera się na twierdzeniu, iż nie jest dopuszczalne zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej po jej ustaniu na skutek orzeczenia rozwodu, natomiast możliwe jest orzekanie w przedmiocie zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną w postępowaniu rozwodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX