Znaczenie znamienia „bezpośredniości” zachowania sprawcy w kontekście odpowiedzialności za usiłowanie - OpenLEX

Krudysz Marcin, Znaczenie znamienia „bezpośredniości” zachowania sprawcy w kontekście odpowiedzialności za usiłowanie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Znaczenie znamienia „bezpośredniości” zachowania sprawcy w kontekście odpowiedzialności za usiłowanie

Usiłowanie zachodzi wówczas, gdy sprawca w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. W związku z tym problemy interpretacyjne rodzi zagadnienie, sprowadzające się do sprecyzowania, jakie jest znaczenie znamienia „bezpośredniości”, użytego w art. 13 § 1 k.k. W szczególności chodzi o to, czy może być ono utożsamiane wyłącznie z ostatnim aktem zachowania poprzedzającego dokonanie, czy też oznacza całość zachowań zmierzających do wypełnienia znamion czynu zabronionego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?