Krudysz Marcin, Znaczenie określenia „wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju” w kontekście prawa do dodatku mieszkaniowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Znaczenie określenia „wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju” w kontekście prawa do dodatku mieszkaniowego

Przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych stanowi, iż normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Na tle tego przepisu doszło do rozbieżności, czy art. 5 ust. 3 ww. ustawy o dodatkach mieszkaniowych ma zastosowanie wyłącznie wobec osoby, wymagającej ze względu na swoją niepełnosprawność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, jedynie w sytuacji gdy osoba ta zamieszkuje z innymi osobami i dzieli z nimi mieszkanie, czy też, jak przyjmuje pogląd przeciwny, nie ma to znaczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX