Gabriel-Węglowski Michał, Zbrojny charakter zorganizowanej grupy przestępczej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zbrojny charakter zorganizowanej grupy przestępczej

Przepisy kodeksu karnego nie dookreślają, jak należy rozumieć zbrojny charakter zorganizowanej grupy lub związku przestępczego, cechującej typ kwalifikowany przestępstwa udziału w takiej grupie lub związku. Pozostawiono to judykaturze i doktrynie. Po analizie wypowiedzi tej pierwszej można wyróżnić trzy kierunki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX