Chabel Cezary, Zastosowanie ustawy o rachunkowości do sposobu sporządzania sprawozdań rocznych z działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zastosowanie ustawy o rachunkowości do sposobu sporządzania sprawozdań rocznych z działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej

W orzecznictwie pojawia się spór dotyczący zastosowania wymogów formalnych sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do sprawozdań rocznych z działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Według jednego poglądu wspólnota mieszkaniowa jest szczególnym podmiotem składającym się z osób powiązanych między sobą tylko tym, że są właścicielami mieszkań w tym samym budynku. Z tego względu postępowanie wewnątrz wspólnoty winno być w największym stopniu odformalizowane. Dotyczy to także sprawozdań rocznych zarządu wspólnoty, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o rachunkowości. Przeciwny pogląd argumentuje, iż obowiązek przedstawienia przez zarząd sprawozdania w kształcie określonym art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości spełnia bardzo ważną rolę, gdyż umożliwia właścicielom kontrolę nad działalnością zarządu i stanowi podstawę udzielenia absolutorium (art. 29 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali). Obowiązki nałożone ustawą o rachunkowości są niezależne od nakazów mających źródło w ustawie o własności lokali.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX