Zasady intertemporalnego prawa administracyjnego - OpenLEX

Koralewski Michał, Zasady intertemporalnego prawa administracyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Zasady intertemporalnego prawa administracyjnego

W prawie administracyjnym brak jest jednolitej oraz precyzyjnej regulacji prawa międzyczasowego, które określałoby precyzyjnie zasady, jakie należy stosować w przypadku zmiany przepisów prawa.

Zasady te ustalane są w orzecznictwie i doktrynie prawa administracyjnego na bazie utrwalonych reguł intertemporalnych innych dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego oraz prawa karnego, jak również w oparciu o wskazówki wypracowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Początkowo w orzecznictwie wiodła prym zasada bezpośredniego skutku prawa nowego, z czasem jednakże odmówiono jej absolutnego charakteru określając wypadki, w których zastosowanie znajduje prawo dotychczasowe. Ostatecznie wykształciły się trzy opisane niżej zasady interpretacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX