Janczukowicz Krzysztof, Zaliczenie niesłusznego aresztowania na poczet kary a roszczenie odszkodowawcze oskarżonego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Zaliczenie niesłusznego aresztowania na poczet kary a roszczenie odszkodowawcze oskarżonego

Za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa (art. 552 § 4 k.p.k.). Czy zaliczenie całego okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary wyłącza roszczenie odszkodowawcze skazanego wywiedzione na tej podstawie?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX