Gabriel-Węglowski Michał, Zakres obowiązywania tzw. policji sesyjnej w postępowaniu przed sądem

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zakres obowiązywania tzw. policji sesyjnej w postępowaniu przed sądem

Przepis art. 49 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (a w związku z nim pozostaje także art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych) konstytuuje instytucję tzw. policji sesyjnej, zapewniającej sądowi możliwość zastosowania doraźnych i dotkliwych kar z uwagi na naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie. W orzecznictwie do 2011 r. istniała poważna rozbieżność, czy przedmiotem ukarania może być tylko bezpośrednie zachowanie sprawcy na sali rozpraw (lub w miejscu innej czynności sadowej), czy także inne zachowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX