Szymczyk Przemysław, Zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego - możliwość prowadzenia postępowania dowodowego wykraczającego poza wskazane we wniosku o wpis dokumenty

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego - możliwość prowadzenia postępowania dowodowego wykraczającego poza wskazane we wniosku o wpis dokumenty

W judykaturze zauważalna jest rozbieżność stanowisk co do możliwości prowadzenia przez sąd wieczystoksięgowy postępowania dowodowego wykraczającego poza wskazane we wniosku o wpis dokumenty, w tym co do możliwości powołania się przez sąd na dokumenty (lub ich kserokopie) nie wskazane przez wnioskodawcę, lecz znajdujące się w aktach księgi (lub poza tymi aktami) i oddalenia na tej podstawie wniosku o wpis.

Zgodnie z niektórymi orzeczeniami możliwość sięgania przez sąd do dokumentów zgromadzonych w aktach księgi lub znajdujących się poza nią istnieje tylko wtedy, jeśli wnioskodawca na takie dokumenty się powoła. W orzeczeniach tych podkreśla się zarazem, że sąd za podstawę wpisu może przyjąć wyłącznie dokumenty, a nie ich kserokopie.

Z kolei według innych orzeczeń, roli sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym nie można sprowadzać do realizacji wyłącznie funkcji rejestracyjno-ewidencyjnych. Oznacza to, że sąd rozpoznając wniosek o wpis bierze pod uwagę również inne dowody i okoliczności, niekoniecznie powołane przez wnioskodawcę. W szczególności sąd może odmówić wpisu, jeśli istnieje znana mu przeszkoda do jego dokonania, w tym przeszkoda ujawniona na podstawie kserokopii dokumentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX