Wyznaczenie sądu w trybie art. 44 k.p.c., jeżeli zachodzą przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Wyznaczenie sądu w trybie art. 44 k.p.c., jeżeli zachodzą przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Wyznaczenie sądu w trybie art. 44 k.p.c., jeżeli zachodzą przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy

Wyznaczenie przez sąd przełożony nad sądem właściwym do rozpoznania sprawy innego sądu w przypadku zaistnienia przeszkody do rozpoznania sprawy przez ten sąd jest – zgodnie z utrwalonym poglądem judykatury – dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachodzi realna niemożliwość procedowania przez sąd właściwy, np. w przypadku wyłączenia wszystkich jego sędziów. W żadnym razie nie mogą natomiast uzasadniać rzeczonego wyznaczenia względy ekonomiki procesowej. Wyrażono jednocześnie zapatrywanie, iż fakt, że stroną postępowania jest Skarb Państwa reprezentowany przez sąd działający jako statio fisci i jednocześnie rozpoznający sprawę, nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez ten sąd. Dostrzec także trzeba pogląd, iż istnienie okoliczności mogącej rzutować na bezstronność sędziów sądu orzekającego o wyznaczeniu nie stanowi podstawy do odmowy wydani przez nich postanowienia w tym przedmiocie, bowiem nie sposób przyjąć istnienia takich powiązań wszystkich sędziów sądu przełożonego z sędziami sądu podrzędnego, by rzutowało to na ich bezstronność. Niezależnie od przedstawionych stanowisk utrwalony w orzecznictwie jest pogląd, iż postanowienie wydawane w trybie art. 44 k.p.c. ma charakter niezaskarżalny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX