Walczyński Ignacy, Wyznaczenie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do pełnienia funkcji prezesa zarządu tego banku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wyznaczenie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do pełnienia funkcji prezesa zarządu tego banku

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące możliwości wyznaczenia przez radę nadzorczą banku spółdzielczego jednego z jej członków do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu tego banku bez potrzeby uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego i jego kompetencji. W świetle jednego stanowiska wyznaczenie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na podstawie art. 56 ust. 1 zdanie trzecie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze może nastąpić po uprzedniej zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym rada nadzorcza banku spółdzielczego może wyznaczyć jednego z jej członków do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu tego banku (art. 56 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze) bez potrzeby uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, przewidzianej w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX