Janczukowicz Krzysztof, Wysokość odszkodowań ubezpieczeniowych a VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wysokość odszkodowań ubezpieczeniowych a VAT

Omawiana tu kwestia ma charakter cywilnoprawny, a nie podatkowy. Dotyczy sytuacji, w której – w ramach załatwiania szkody objętej ubezpieczeniem – poszkodowany przedstawia ubezpieczycielowi faktury wystawiane przez podmioty wykonujące czynności naprawcze (np. przez warsztat samochodowy), a więc wykazujące wydatki poniesione na naprawienie szkody i zawierające też podatek VAT. Czy ubezpieczyciel ma zwracać pokrzywdzonemu kwotę brutto (z VAT) czy tylko kwotę netto (bez VAT)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX