Krudysz Marcin, Wyłączenie pracownika jednoosobowego organu, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wyłączenie pracownika jednoosobowego organu, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji

W art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej został zawarty katalog pracowników organu podatkowego, podlegających wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach, w których brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowały się rozbieżności, czy art. 130 § 1 pkt 6 o.p. ma zastosowanie do pracownika organu jednoosobowego w postępowaniu odwoławczym, o którym mowa w art. 221 o.p. W szczególności chodzi o możliwość zastosowania art. 130 § 1 pkt 6 o.p. w sprawach, w których ten sam organ jednoosobowy rozpoznaje odwołanie od swojej decyzji, stosując odpowiednio, z mocy art. 221 o.p. przepisy o postępowaniu odwoławczym. Według jednego poglądu, pracownik jednoosobowego organu podlega wyłączeniu w wyżej opisanych okolicznościach, stanowisko przeciwne sprzeciwia się zastosowaniu art. 130 § 1 pkt 6 o.p. do pracownika organu jednoosobowego w postępowaniu odwoławczym, o którym mowa w art. 221 o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX