Janczukowicz Krzysztof, Wybór ustawy względniejszej przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary w postępowaniu wykonawczym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wybór ustawy względniejszej przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary w postępowaniu wykonawczym

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności zazwyczaj orzekane jest w wyroku skazującym. Może jednak być orzeczone także w postępowaniu wykonawczym, jeżeli nastąpiło odroczenie wykonania tej kary, które trwało przez okres co najmniej jednego roku. Podstawą prawną tego rozstrzygnięcia jest art. 152 k.k.w. Przepis ten zmienił się z dniem 1 lipca 2015 r. Przed zmianą warunkowe zawieszenie na tej podstawie mogło dotyczyć kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, a po zmianie – nieprzekraczającej roku.

W tym stanie rzeczy zaktualizowało się pytanie, czy przy stosowaniu art. 152 k.k.w. należy uwzględniać art. 4 § 1 k.k., a więc wybierać ustawę względniejszą (w omawianym przypadku – obowiązującą poprzednio), czy należy stosować art. 152 w aktualnym jego brzmieniu?

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access