Gabriel-Węglowski Michał, Wprowadzanie i uczestnictwo w obrocie narkotykami

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Wprowadzanie i uczestnictwo w obrocie narkotykami

Przepis art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje najpowszechniejsze – obok posiadania i przemytu – przestępstwo związane z narkotykami, tj. wprowadzanie ich do obrotu oraz uczestnictwo w takim obrocie. Judykatura wypracowała jednolite stanowisko co do rozróżnienia pomiędzy obrotem a udzielaniem substancji odurzającej lub psychotropowej (kryterium nabywcy). Pewne niejasności i rozbieżności pozostają natomiast w zakresie rozdzielenia wprowadzania do obrotu od uczestnictwa w nim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX