Wniesienie udziałów albo akcji do funduszu inwestycyjnego a przychody podatników PIT - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Wniesienie udziałów albo akcji do funduszu inwestycyjnego a przychody podatników PIT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wniesienie udziałów albo akcji do funduszu inwestycyjnego a przychody podatników PIT

Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, że ten kto inwestuje, nie osiąga przychodu w momencie, w którym wydatkuje środki finansowe na nabycie danego instrumentu inwestycyjnego (lokaty bankowej, certyfikatu inwestycyjnego), lecz dopiero w momencie, w którym uzyska przysporzenie z tytułu nabytego wcześniej instrumentu (odsetki od lokaty bankowej, należność z tytułu zbycia albo umorzenia certyfikatu inwestycyjnego). Problem jednak w tym, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. zbycie udziałów oraz akcji jest jedną z postaci przychodu z kapitałów pieniężnych. Czy także w przypadku, w którym podatnik PIT płaci udziałami albo akcjami w spółce za nabywane od funduszu inwestycyjnego certyfikaty inwestycyjne? W tym stanie prawnym odpowiedź nie jest już oczywista. Okazuje się, że także dla sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX