Signerski Remigiusz, Warunkowe umorzenie postępowania karnego – okoliczności wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – okoliczności wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym pozwalającym na odstąpienie od przeprowadzenia rozprawy i wymierzenia kary sprawcom drobnych przestępstw. Oceniając zasadność zastosowania tego środka, sąd bierze pod uwagę m.in. szkodliwość społeczną czynu. Wątpliwości wywołuje kwestia jakie dokładnie funktory wpływają na ocenę stopnia nasilenia tej przesłanki. Wedle jednego stanowiska ocenie podlega jedynie czyn sprawcy. Inne stanowisko przy ocenie społecznej szkodliwości bierze pod uwagę także okoliczności związane z osobą sprawcy, społecznym poczuciem sprawiedliwości czy też prewencją ogólną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX