Koralewski Michał, Umowa o remont - odrębna od umowy o roboty budowlane, czy jej rodzaj

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Umowa o remont - odrębna od umowy o roboty budowlane, czy jej rodzaj

Remont został zdefiniowany na gruncie ustawy - Prawo budowlane. Kodeks cywilny wszakże takiej definicji nie zawiera. Co więcej do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli nakazuje jedynie odpowiednie stosowanie przepisów regulujących umowę o roboty budowlane. Powyższe rozbieżności doprowadziły do odmiennej klasyfikacji umowy o remont w orzecznictwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX