Chabel Cezary (red.), Udostępnienie zanonimizowanych dokumentów objętych wnioskiem o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a obowiązek wydania dodatkowej decyzji odmownej w zakresie pierwotnego żądania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Udostępnienie zanonimizowanych dokumentów objętych wnioskiem o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a obowiązek wydania dodatkowej decyzji odmownej w zakresie pierwotnego żądania

W orzecznictwie administracyjnym można zauważyć rozbieżność stanowisk dotyczącą konieczności wydania odmownej decyzji administracyjnej - na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej – w sytuacji udostępnienia żądanej informacji w formie zanonimizowanej. Wyrażane są poglądy, iż mimo udostępnienia informacji publicznej zanonimizowanej zachodzi konieczność wydania - niejako dodatkowo – decyzji odmownej w zakresie pierwotnej treści żądania. Przeciwne zapatrywanie zakłada, iż przepis art. 16 ustawy może mieć zastosowanie tylko w wypadku odmowy udostępnienia informacji, a nie w przypadku jej udzielenia z zachowaniem zasady ochrony dóbr chronionych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX