Gabriel-Węglowski Michał, Transgraniczny przewóz narkotyków poza terytorium RP

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Transgraniczny przewóz narkotyków poza terytorium RP

W praktyce orzeczniczej, choć już dość dawno, jeszcze pod rządami wcześniejszej ustawy antynarkotykowej z 1997 r., ujawniło się ważne i ciekawe zagadnienie, jak należy potraktować karnoprawnie czyn polegający na przetransportowaniu przez obywatela polskiego narkotyków (nielegalnego środka odurzającego lub psychotropowego) pomiędzy dwoma lub więcej państwami, z pominięciem terytorium Polski. Hipotetycznie bowiem, można rozważyć zarówno uczestnictwo w obrocie narkotykami, jak też udział w ich przemycie. Zaistniały dwie odmienne – jak się wydaje – linie, z których jedna (nr 1) zyskała przewagę poprzez fakt wpisania w nią uchwały Sądu Najwyższego (jednak w zwykłym, 3-osobowym składzie). Trzecia linia uzupełniła jeden z tych przeciwstawnych poglądów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX