Stwierdzenie prawomocności orzeczenia sądowego - OpenLEX

Partyk Tomasz, Stwierdzenie prawomocności orzeczenia sądowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Stwierdzenie prawomocności orzeczenia sądowego

W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym stwierdzenie prawomocności orzeczenia sądowego następuje w formie zaskarżalnego postanowienia, przy czym należy odróżniać stwierdzenie prawomocności od technicznej wzmianki o prawomocności orzeczenia, sporządzanej przez sędziego. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że stwierdzenie prawomocności nie następuje na niczyją rzecz, lecz sprowadza się do formalnego potwierdzenia, iż od danego orzeczenia nie przysługuje żaden zwyczajny środek odwoławczy. Jednocześnie dostrzec należy ugruntowane stanowisko, w myśl którego stwierdzenie prawomocności ma charakter deklaratoryjny, a orzeczenie nie uzyskuje waloru prawomocności, jeśli stwierdzenie jego prawomocności nastąpiło w sposób wadliwy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX