Strona postępowania – wspólnota mieszkaniowa, czy właściciel lokalu - OpenLEX

Koralewski Michał, Strona postępowania – wspólnota mieszkaniowa, czy właściciel lokalu

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Strona postępowania – wspólnota mieszkaniowa, czy właściciel lokalu

Przymiot inwestora na gruncie przepisów ustawy - Prawo budowlane może przypadać zarówno wspólnocie mieszkaniowej, jak i poszczególnym właścicielom lokali. Problemem jest natomiast jasne rozgraniczenie sytuacji, kiedy status strony postępowania przysługiwać może tym podmiotom, gdy budowa ma miejsce na terenie wspólnoty, bądź na działce z nią sąsiadującej. W orzecznictwie zaprezentowano aż trzy propozycje uregulowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX