Partyk Tomasz, Strata majątkowa jako przesłanka udzielenia zasiłku celowego z art. 40 ustawy o pomocy społecznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Strata majątkowa jako przesłanka udzielenia zasiłku celowego z art. 40 ustawy o pomocy społecznej

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym warunkiem koniecznym dla uzyskania zasiłku celowego w trybie art. 40 ustawy o pomocy społecznej jest doznanie przez poszkodowanego znacznej straty majątkowej. Jednocześnie strata jest czynnikiem, jaki bezpośrednio może wpływać na wysokość przyznanego świadczenia pomocowego. Jednakże sam fakt poniesienia szkody majątkowej nie jest wystarczający dla uzyskania zasiłku celowego, gdyż osoba poszkodowana musi jednocześnie znajdować się w takiej sytuacji, w której zasadnym jest udzielenie jej wsparcia w ramach pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX