Stosowanie jako podstawy orzekania przepisu uznanego za niekonstytucyjny - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Stosowanie jako podstawy orzekania przepisu uznanego za niekonstytucyjny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie jako podstawy orzekania przepisu uznanego za niekonstytucyjny

Zagadnieniem doniosłej wagi i bardzo niejednoznacznym jest kwestia dopuszczalności rozstrzygania przez sąd powszechny na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucja RP, ale którego uchylenie Trybunał Konstytucyjny odroczył w czasie. Problem ten pozostaje sporny w orzecznictwie, do tego stopnia, że dostrzec można trzy odrębne kierunki wykładni.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX