Liżewski Sławomir, Sprzedaż firmowego lokalu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualna, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Sprzedaż firmowego lokalu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej wykorzystywanej w tej działalności, jeśli nieruchomość ta nie została ujęta w ewidencji środków trwałych.

Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentuje stanowisko, potwierdzane wcześniej przez część orzeczeń oraz przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z którym w przedstawionej sytuacji przychód z takiej sprzedaży nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Sprzedaż taka po upływie pięciu lat od zakupu lub wybudowania nieruchomości nie jest źródłem przychodu dla podatku dochodowego.

Według drugiego stanowiska, niekorzystnego dla podatników, niewpisanie nieruchomości do ewidencji środków trwałych nie ma wpływu na kwalifikację przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jest to przychód z działalności gospodarczej. Pogląd ten prezentują organy podatkowe i część orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują jednak przepisy, które zmieniły zasady zaliczania przychodów ze zbycia składników majątku do przychodów z działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX