Węgrzynowski Łukasz, Sposób ustalenia wysokości odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Sposób ustalenia wysokości odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do sposobu ustalenia wysokości odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu pozbawienia albo ograniczenia prawa nieodpłatnego nabycia akcji. Przyjmuje się, że ustalenie wysokości odszkodowania powinno nastąpić na podstawie ceny akcji z daty wyrokowania, na podstawie średniej ceny akcji z pewnego okresu czasu czy też na podstawie ceny akcji w pierwszym dniu ich sprzedaży. Dodatkowo należy odnotować orzeczenia, w których wyłączono możliwość odwołania się do średniej ceny akcji z pewnego okresu, ceny akcji w pierwszym dniu ich sprzedaży czy też do nominalnej wartości akcji. Przedstawione zagadnienie może mieć znaczenie ogólne i odnosić się również do spraw odszkodowawczych dotyczących akcji na podstawie k.s.h.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX