Sposób postępowania sądu w przypadku skierowania zażalenia do sądu innego niż właściwy - OpenLEX

Krudysz Marcin, Sposób postępowania sądu w przypadku skierowania zażalenia do sądu innego niż właściwy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Sposób postępowania sądu w przypadku skierowania zażalenia do sądu innego niż właściwy

Przyjmując, że skierowanie zażalenia do sądu innego niż właściwy, nie stanowi podstawy do jego odrzucenia, w judykaturze pojawiły się wątpliwości dotyczące określenia właściwego sposobu postępowania w takich przypadkach. W judykaturze da się bowiem wyodrębnić cztery tryby procesowych zachowań sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX