Partyk Tomasz, Skutki procesowe wniesienia skargi na czynności komornika sądowego do sądu niewłaściwego miejscowo

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Skutki procesowe wniesienia skargi na czynności komornika sądowego do sądu niewłaściwego miejscowo

W orzecznictwie zauważyć można rozbieżności odnośnie konsekwencji prawnych wniesienia skargi na czynność komornika sądowego do sądu niewłaściwego miejscowo. Według pierwszej koncepcji w takim przypadku nie znajduje zastosowania art. 200 § 1 k.p.c., a skarga przekazywana jest do rozpoznania sądowi właściwemu zarządzeniem przewodniczącego. W tym wypadku o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data jej przekazania sądowi właściwemu. Według drugiego z poglądów do skargi na czynność komornika sądowego może znaleźć zastosowanie art. 200 § 1 k.p.c., co oznacza, że skargę wniesioną do sądu niewłaściwego przekaże on postanowieniem sądowi właściwemu, a o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje moment jej wpływu do sądu niewłaściwego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX