Skutki prawne przeprowadzenia przez sąd dowodu bez wydania postanowienia w przedmiocie jego dopuszczenia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Skutki prawne przeprowadzenia przez sąd dowodu bez wydania postanowienia w przedmiocie jego dopuszczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autorzy:

Skutki prawne przeprowadzenia przez sąd dowodu bez wydania postanowienia w przedmiocie jego dopuszczenia

W orzecznictwie ukształtowały się dwa poglądy odnośnie skutków przeprowadzenia przez sąd dowodu bez wydania odpowiedniego postanowienia w przedmiocie dopuszczenia tego dowodu. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem judykatury podstawą ustaleń faktycznych mogą być tylko dowody prawidłowo przeprowadzone; dlatego też dokonanie przez sąd ustaleń faktycznych w oparciu o dowody, które nie zostały w formalny sposób dopuszczone i przeprowadzone na rozprawie, narusza ogólne reguły postępowania dowodowego w zakresie bezpośredniości, jawności, równości stron i kontradyktoryjności. Zgodnie natomiast z drugim poglądem orzeczniczym przeprowadzenie dowodu bez wydania postanowienia przewidzianego w przedmiocie jego dopuszczenia, nie jest z reguły uchybieniem mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX