Kucharski Dominik, Skuteczność zarzutu naruszenia przepisów postępowania w skardze kasacyjnej, z powołaniem się wyłączenie na przepis art. 227 k.p.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Skuteczność zarzutu naruszenia przepisów postępowania w skardze kasacyjnej, z powołaniem się wyłączenie na przepis art. 227 k.p.c.

Przedmiotowa linia orzecznicza, porusza istotną z punktu widzenia procesowego kwestię prawidłowości sformułowania w skardze kasacyjnej, zarzutu naruszenia przepisów postępowania w zakresie postępowania dowodowego.

W orzecznictwie, istnieje bowiem spór co do tego, czy strona wnosząca skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie przepisów postępowania, w zakresie postępowania dowodowego, celem skutecznego postawienia zarzutu, może powołać się wyłącznie na naruszenie art. 227 k.p.c., czy też zarzut naruszenia tego przepisu, należy powiązać z naruszeniem innych przepisów, regulujących postępowanie dowodowe.

Kwestia ta ma niezwykle istotne znaczenie, bowiem wpływa na skuteczność zarzutu skargi kasacyjnej, a tym samym może mieć wpływ na powodzenie wniesionego środka zaskarżenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX