Sadowski Krzysztof, Skuteczność umowy poręczenia małżonka pozostającego we wspólności ustawowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Skuteczność umowy poręczenia małżonka pozostającego we wspólności ustawowej

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk w zakresie zagadnienia, czy ta sama umowa poręczenia, w której nie wymieniono jakiego majątku dotyczy, może być ważna w odniesieniu do majątku odrębnego, a nieważna w stosunku do majątku wspólnego, czy też ta sama umowa poręczenia nie może być jednocześnie czynnością zarządu majątkiem wspólnym i czynnością nie mającą takiego charakteru oraz że do umów tych nie ma zastosowania art. 58 § 3 k.c., a jedynie art. 36 i 37 k.r.o.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX