Walczyński Ignacy, Rozporządzenie składnikami majątku wspólnego na rzecz majątków odrębnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Rozporządzenie składnikami majątku wspólnego na rzecz majątków odrębnych

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska dotyczące omawianego zagadnienia. W świetle pierwszego małżonek może w czasie trwania wspólności majątkowej rozporządzić na rzecz drugiego z małżonków przedmiotem należącym do wspólnego majątku; rozporządzenie takie nie stanowi majątkowej umowy małżeńskiej; do jego ważności wystarczy zachowanie formy przepisanej dla danej czynności prawnej. Zgodnie z poglądem przeciwnym w czasie trwania wspólności ustawowej żadne z małżonków nie może żądać podziału majątku dorobkowego, ani w drodze umowy, ani przez sąd; nie jest również możliwe zbywanie prawa do majątku wspólnego na rzecz drugiego z małżonków, jako prowadzącego w istocie do zniesienia wspólności ustawowej. W czasie trwania wspólności ustawowej nie jest dopuszczalne rozporządzanie przez małżonków poszczególnymi składnikami majątku wspólnego na rzecz majątków odrębnych każdego z małżonków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX