Rozpatrzenie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OpenLEX

Pacura Marcin, Rozpatrzenie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Rozpatrzenie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalenie planu miejscowego ma nastąpić jednocześnie z rozstrzygnięciem o sposobie uwzględnienia uwag do planu. Ustawa nie zawiera rozstrzygnięcia co do sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Z uwagi na powyższe w orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia kwestii, czy istnieje obowiązek rozpatrzenia poszczególnych uwag do planu przed jego uchwaleniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX