Walczyński Ignacy, Roszczenie o zwrot pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Roszczenie o zwrot pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej

Charakter prawny roszczenia o zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną budzi kontrowersje. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono dwa przeciwstawne poglądy co do charakteru omawianego roszczenia. W świetle jednego użycie w art. 207 k.c. wyrażenia "współwłaściciele" oznacza, iż termin ten dotyczy każdoczesnego współwłaściciela. Dokonane przez jednego ze współwłaścicieli wydatki i ciężary mają zatem charakter obligacji realnej w tym sensie, że pozostali współwłaściciele obowiązani są rozliczyć się z nim proporcjonalnie do wielkości swoich udziałów, przy czym w razie zbycia udziału obowiązek ten przechodzi na nabywcę. Zgodnie natomiast z poglądem przeciwnym roszczenie współwłaściciela o zwrot nakładów dokonanych na wspólną nieruchomość ma charakter obligacyjny, zobowiązanie z tego tytułu nie przechodzi na nabywcę udziału.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX