Walczyński Ignacy, Roszczenie członka stowarzyszenia o ochronę jego członkostwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Roszczenie członka stowarzyszenia o ochronę jego członkostwa

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące dopuszczalności rozpoznania na drodze sądowej roszczenia członka stowarzyszenia o ochronę jego członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykreśleniem albo wykluczeniem ze stowarzyszenia. W świetle jednego stanowiska, droga sądowa dla dochodzenia przez osobę skreśloną z listy członków stowarzyszenia przywrócenia jej tego członkostwa lub uprawnień ściśle i wyłącznie z tym członkostwem związanych jest niedopuszczalna. Zgodnie ze stanowiskiem odmiennym, roszczenie członka stowarzyszenia o ochronę jego członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykreśleniem ze stowarzyszenia podlega rozpoznaniu na drodze sądowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX