Musak Jolanta, Roszczenia o zapłatę jako czynność zachowawcza - dochodzenie roszczeń uzupełniających i czynszu najmu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Roszczenia o zapłatę jako czynność zachowawcza - dochodzenie roszczeń uzupełniających i czynszu najmu

Jeżeli chodzi o zaliczenie roszczeń o zapłatę czynszu najmu oraz roszczeń uzupełniających jako czynności zachowawczej, a co za tym idzie, dochodzenia zapłaty całości przypadającej współwłaścicielom wierzytelności przez jednego z nich, w orzecznictwie mocno zarysowały się dwa odmienne stanowiska. W pierwszym z nich, sądy opowiadają się za dopuszczalnością wywodzenia legitymacji czynnej w procesie o zapłatę czynszu najmu i/lub roszczeń uzupełniających z art. 209 k.c., natomiast drugie stanowisko głosi tezę odmienną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX