Janczukowicz Krzysztof, Rodzaj odsetek od odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualna
Autor:

Rodzaj odsetek od odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności

Od wielu lat przesądzono w orzecznictwie, że odsetki od odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności (zasądzane na podstawie art. 552 k.p.k. albo wobec osób represjonowanych na podstawie ustawy lutowej) należą się dopiero od uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego to odszkodowanie (zob. np. uchwałę SN z 10.12.1991 r., I KZP 35/91, LEX nr 20494). Jednak wątpliwość w kwestii odsetek pojawiła się w 2016 r. wraz z rozróżnieniem w Kodeksie cywilnym odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481) i odsetek ustawowych „zwykłych” (art. 359). Czy na rzecz niesłusznie pozbawionych wolności należy orzekać te pierwsze – wyższe, czy te drugie?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX