Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Rażące niedbalstwo jako wyłączna przyczyna wypadku przy pracy

Praca nie może być organizowana w sposób dowolny. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym właściwych warunków pracy, które sprawią, że będzie ona bezpieczna dla zdrowia jak i życia. Podobnie jak pracodawca, który nie może dowolnie organizować procesu pracy – tak i pracownik nie może pracować w sposób dowolny. Do jego obowiązków należy bowiem staranne i sumienne wykonywanie obowiązków, stosowanie się do poleceń przełożonych a w szczególności przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Ma to niezwykle istotne znaczenie – zarówno dla bezpieczeństwa pracownika jak i osób z którymi pracuje. Gdy przestrzeganie zasad bhp zastępuje rutyna, lekkomyślność czy wręcz niedbalstwo o wypadek przy pracy bardzo łatwo.

W przypadku gdy zostanie ustalone, że do wypadku doszło wyłącznie w związku z zawinionym przez pracownika naruszenia przepisów bhp lub wskutek rażącego niedbalstwa – wówczas pracownik nie nabędzie prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pacy wynikających z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, do których zaliczają się zasiłek chorobowy oraz jednorazowe odszkodowanie. Problem w tym, że przepisy przywołanej ustawy powołując się na niedbalstwo tego określenia nie definiują. Warto w tym zakresie odwołać się do prób zdefiniowania niedbalstwa podejmowanych w orzecznictwie sądów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?