Partyk Aleksandra, Przesłanki zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Przesłanki zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną

W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną może nastąpić jedynie wtedy, gdy „ważne powody” to uzasadniające istniały już w tej dacie – co przede wszystkim odnosi się stanu separacji faktycznej, praktycznie uniemożliwiającej małżonkom współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Zauważyć również należy pogląd, który nakazuje mieć w tych przypadkach na względzie dobro rodziny, w szczególności kwestię materialnych podstaw jej utrzymania. W pewnej opozycji do niego ukształtowało się natomiast zapatrywanie, iż ochrona interesów majątkowych małżonków nie może przeważać nad koniecznością ochrony praw osób trzecich, przede wszystkim wierzycieli każdego z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX